HELIKON CONTEMPORARY ART ASSOCIATION

Helikon Contemporary Art Association was founded in 2017. Association aims to establish an integrative network of art, embracing not only national artists but also all creative minds across the globe. / 2017 yılında kurulan Helikon Çağdaş Sanat Derneği‘nin amacı yalnızca ulusal sanatçıları değil bütün dünyadaki yaratıcı bireyleri bir araya getirmek, bütünleştirici bir sanat ağı kurmaktır.

BOARD / YÖNETİM KURULU

President / Başkan Alp Aslan, Vice President / Başkan Yardımcısı Orhan Özçalık, Secretary General / Genel Sekreter Ömer Keleş, Members / Üyeler Alican Yücesoy, Sertan Demirdağ

Board of Inspection / Denetleme Kurulu Aslıhan Kocabal, Özgen Hindistan, Ülke Evrim Uysal